ศูนย์ไตเทียม จ.ระยอง มี 4 สาขา ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม โทร: 038-873171
สาขาศูนย์ไตเทียม

สาขา 1 ศูนย์ไตเทียม 
คลีนิกแพทย์สุชาดา 
038-873171
086-3134070
 

สาขา 2 ศูนย์ไตเทียม
รพ.รวมแพทย์ ระยอง
038-861473
086-3134060

สาขา 3 ศูนย์ไตเทียม
รพ. วังจันทร์ 
038-010500
084-866 0691

สาขา 4 ศูนย์ไตเทียม ร.พ.ศรีระยอง
038-998 526
061-724 5558


ข้อมูลการสมัครงานเบื้องต้น
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : *
เงินเดือนที่ต้องการ : *
คำนำหน้า : *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
วัน/เดือน/ปี เกิด :
อายุ : *
สถานภาพ : *


จำนวนบุตร :
ภูมิลำเนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
เบอร์โทร : *
1. วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/เกรดเฉลี่ย : *
2. วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/เกรดเฉลี่ย :
3. วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/เกรดเฉลี่ย :
สถานบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรไตเทียม :
จำนวนประสบการณ์ด้านไตเทียม/ปี/เดือน :
สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ตำแหน่ง : *
ประวัติการทำงาน (รพ. หรือบริษัท/แผนก/จำนวนปี) : *
สาเหตุการลาออก : *
ความสามารถพิเศษ : *
มีพาหนะประจำตัว : *


ความสามารถในการขับขี่ :
E-mail : *
วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ : *
มีญาติหรือคนรู้จักทำงานในบริษัทระยองไตเทียมไหม :

โปรดระบุชื่อบุคคลที่ท่านรู้จัก :
ระบุความสัมพันธ์กับท่าน :
สิ่งที่อยากบอกเกี่ยวกับตัวท่าน :
แนบไฟล์ ภาพถ่าย (ต้องเป็นไฟล์ .jpg, .png เท่านั้น) :
แนบไฟล์ Resume (ต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น) :
 
 
***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ 
www.rayonghd.net
 
เว็บสำเร็จรูป
×