ศูนย์ไตเทียม จ.ระยอง มี 4 สาขา ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม โทร: 038-873171
สาขาศูนย์ไตเทียม

สาขา 1 ศูนย์ไตเทียม 
คลีนิกแพทย์สุชาดา 
038-873171
086-3134070
 

สาขา 2 ศูนย์ไตเทียม
รพ.รวมแพทย์ ระยอง
038-861473
086-3134060

สาขา 3 ศูนย์ไตเทียม
รพ. วังจันทร์ 
038-010500
084-866 0691

สาขา 4 ศูนย์ไตเทียม ร.พ.ศรีระยอง
038-998 526
061-724 5558


บริการไตเทียม
เครื่องไตเทียม  
Fresenius, Nikkiso NIPRO
ทุกเครื่อง ไดรับการบำรุงรักษา จากบริษัทผู้ผลิต เครื่องไตเทียม

ระบบน้ำบริสุทธิ๋  
ใช้ระบบ Reverse osmosis
ผ่านการตรวจมาตรฐานน้ำไตเทียม ตามมาตรฐาน AMMI
มีระบบตรวจบำรุงรักษาตามระยะและสุ่มเพาะเชื้อ ( culture ) ทุกเดือน
  
ศูนยไตเทียม คลินิกแพทย์สุชาดา สาขา 1 

     

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลศรีระยอง  สาขา 4

www.rayonghd.net
 
เว็บสำเร็จรูป
×