บริการไตเทียม
เครื่องไตเทียม  
Fresenius, Nikkiso NIPRO
ทุกเครื่อง ไดรับการบำรุงรักษา จากบริษัทผู้ผลิต เครื่องไตเทียม

ระบบน้ำบริสุทธิ๋  
ใช้ระบบ Reverse osmosis
ผ่านการตรวจมาตรฐานน้ำไตเทียม ตามมาตรฐาน AMMI
มีระบบตรวจบำรุงรักษาตามระยะ สุ่มเพาะเชื้อ ( culture ) ทุกเดือน และ ตรวจ Endotoxin ทุก 3 เดือน
  
ศูนยไตเทียม คลินิกแพทย์สุชาดา สาขา 1 

     

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลศรีระยอง  สาขา 3

สาขา 1 ศูนย์ไตเทียม 
คลินิกแพทย์สุชาดา 

    
สาขา 2 ศูนย์ไตเทียม
รพ.จุฬารัตน์ระยอง
(ชื่อเดิม รพ.รวมแพทย์ระยอง)
สาขา 3 ศูนย์ไตเทียม
รพ. ศรีระยอง 


สาขา 4 ศูนย์ไตเทียม
รพ.วังจันทร์


ผู้ชม
วันนี้ 3
เมื่อวาน 16
ทั้งหมด 50,258
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 3
เมื่อวาน 17
ทั้งหมด 63,504
บจก.ระยองไตเทียม, รักษาการฟอกเลือด, คลินิกแพทย์สุชาดา ไตเทียมระยอง, รับฟอกไต, วิเคราะห์โรคไต, ระยองไตเทียม

www.rayonghd.net
เว็บสำเร็จรูป
×