ศูนย์ไตเทียม จ.ระยอง มี 4 สาขา ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม โทร: 038-873171
สาขาศูนย์ไตเทียม

สาขา 1 ศูนย์ไตเทียม 
คลินิกแพทย์สุชาดา 
038-873 171
086-313 4070
 

สาขา 2 ศูนย์ไตเทียม
รพ.จุฬารัตน์ ระยอง
086-313 4060

สาขา 3 ศูนย์ไตเทียม
รพ. ศรีระยอง
038-998 526
061-724 5558

สาขา 4 ศูนย์ไตเทียม 
รพ.วังจันทร์
084-866 0691


ผู้ชม
วันนี้ 20
เมื่อวาน 23
ทั้งหมด 30,431
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 21
เมื่อวาน 23
ทั้งหมด 38,613
ศูนย์ไตเทียมที่ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
บริษัท ระยอง ไตเทียม จำกัด
ศูนย์ไตเทียมที่ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพ มาตรฐานโดย
 • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ
 • สปสช
 • รับผู้ป่วยทุกสิทธิของการฟอกเลือด เบิกจ่ายตรงราชการ ประกันสังคม และ สปสช

การให้การรักษา
 • รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
 • ตรวจรักษาโรคไตและโรคทางอายุรกรรม
 • ให้คำปรึกษา เตรียมร่างกาย ก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ตรวจเลือด-แลป
 • ผ่าตัดทำสาย/เส้นเลือดฟอกเลือด ( เบิกจ่ายตามสิทธิของท่าน)***หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการให้การรับบริการ ผู้ป่วยฟอกเลือดกรุณานัดหมายล่วงหน้า 
และนำผลการตรวจเลือดของท่านมาด้วย

www.rayonghd.net
 
เว็บสำเร็จรูป
×