ศูนย์ไตเทียม จ.ระยอง ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน
รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
โดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
มี 4 สาขา โทร : 038-873171

บริษัท ระยอง ไตเทียม จำกัด
ศูนย์ไตเทียมที่ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพ มาตรฐานโดย
 • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานประกันสังคมแห่งชาติ
 • สปสช
 • รับผู้ป่วยทุกสิทธิของการฟอกเลือด เบิกจ่ายตรงราชการ ประกันสังคม และ สปสช

การให้การรักษา
 • รักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
 • ตรวจรักษาโรคไตและโรคทางอายุรกรรม
 • ให้คำปรึกษา เตรียมร่างกาย ก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ตรวจเลือด-แลป
 • ผ่าตัดทำสาย/เส้นเลือดฟอกเลือด ( เบิกจ่ายตามสิทธิของท่าน)

 

คุณภาพการบริการ

 • มีอายุรแพทย์ประจำ ตลอดการฟอกเลือด
 • มี Generator (เครื่องสำรองไฟฟ้า 24 ช.ม.) แก้ปัญหาไฟฟ้าดับต้องพักการฟอกเลือด ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และความไม่พอเพียงของระยะเวลาการฟอก
 • มีระบบอบนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทุกวันประจำคลินิก (Autoclave)

เครื่องสำรองไฟ (Generator)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
สาขาศูนย์ไตเทียม

          สาขา 1

ศูนย์ไตเทียม คลินิกแพทย์สุชาดา ( จำนวนเครื่องไตเทียม 32 เครื่อง )
9/5 ถ. บางนา-ตราด ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง 21000

          สาขา 2

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ( จำนวนเครื่องไตเทียม 9 เครื่อง )
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ( ใกล้สถานีขนส่ง เมืองระยอง )
ถ.จันทอุดม ต. ท่าประดู่ อ.เมือง จ. ระยอง

          สาขา 3

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลศรีระยอง ( จำนวนเครื่องไตเทียม 11 เครื่อง )
ร.พ. ศรีระยอง ศูนย์ไตเทียม ชั้น 2
333/3 หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
โทร 038-998 526, 061-724 5558

สาขา 4

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาล วังจันทร์ ( จำนวนเครื่องไตเทียม 9 เครื่อง )
ร.พ. วังจันทร์ ต. ชุมแสง อ. เมือง จ. ระยอง


***หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการให้การรับบริการ ผู้ป่วยฟอกเลือดกรุณานัดหมายล่วงหน้า 
และนำผลการตรวจเลือดของท่านมาด้วย

สาขา 1 ศูนย์ไตเทียม 
คลินิกแพทย์สุชาดา 

    
สาขา 2 ศูนย์ไตเทียม
รพ.จุฬารัตน์ระยอง
(ชื่อเดิม รพ.รวมแพทย์ระยอง)
สาขา 3 ศูนย์ไตเทียม
รพ. ศรีระยอง 


สาขา 4 ศูนย์ไตเทียม
รพ.วังจันทร์


ผู้ชม
วันนี้ 2
เมื่อวาน 16
ทั้งหมด 50,257
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 2
เมื่อวาน 17
ทั้งหมด 63,503
บจก.ระยองไตเทียม, รักษาการฟอกเลือด, คลินิกแพทย์สุชาดา ไตเทียมระยอง, รับฟอกไต, วิเคราะห์โรคไต, ระยองไตเทียม

www.rayonghd.net
เว็บสำเร็จรูป
×